1985 DEVRESİ SOSYAL VE DAYANIŞMA DERNEĞİNE  HOŞ GELDİNİZ

Üye Girişi       Ara        Yaz 

« « « « « « « • » » » » » » »

AB TARİHÇE

 Geri

1. 1985 Devresi mensupları arasında birliktelik ve sosyal yardımlaşma faaliyeti; 2000’li yılların ilk bölümünde, daha çok o sırada emekli olmuş veya başka sebeplerle meslekten  ayrılmış arkadaşlarımızın çalışmaları ve katılımları ile başladı. Sosyal yardımlaşma ihtiyacının ön planda bulunduğu bu çabalarla, öncelikle bir vakıf kurulması üzerinde duruldu. Ancak vakıf kurmanın zorluğu nedeniyle bu çabalar sonuçsuz kaldı.

2. 2011 yılı başında, 1985 Devresi mensupları arasında bir sosyal yardımlaşma organizasyonu kurmaya yönelik çalışmalara hız verildi.  O sırada emekli olan bir çok arkadaşımızın katkıda bulunduğu bu çalışmalar sonucunda; 14.03.2011 tarihinde; Ahmet Ziya ÖRSLER, Veli Can ÖNGEL, Ergun SUNAY, Şaban Yaşar KÜNYELİ, Orhan ÜNAL, Özkay ÖZKAN ve Gürşan GÜRBÜZ’ün imza koyduğu Kuruluşu Bildiriminin;  Veli Can ÖNGEL  tarafından Ankara valiliğine teslim edilmesi ile kuruluş çalışmaları resmen başlamış oldu. Daha sonları bu tarih derneğin kuruluş tarihi olarak benimsendi.

3. Kuruluş Bildiriminde, Derneğin ilk yönetim bürosu olarak Suat ASILSAMANCI’ya ait şirket binası gösterildi.

4. Kuruluş müracaatından sonra tüzük çalışmasına geçildi. Vakıf kurulmasına yönelik çabaların üstüne Mehmet ÖZTOPRAK ve Gültekin ÖZKURT’un çalışmaları ile derneğin tüzüğü oluşturuldu. Tüzük; 05 Temmuz 2011 tarihinde onaya sunuldu. Tüzüğe eklenen geçici madde ile Ahmet Ziya ÖRSLER, Orhan ÜNAL, Veli Can ÖNGEL, Ergun SUNAY  ve Özkay ÖZKAN Geçici Yönetim Kurulu görevini üstlendiler. 27 Temmuz 2011 tarihinde tüzüğün onaylanması suretiyle 1985 Devresi Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği, tüzel kişiliğini kazanmış oldu.

5. Tüzüğün onaylanmasını müteakip yasada öngörülen hazırlıklar tamamlanarak 29 Ocak 2012 tarihinde ilk Genel Kurul Toplantısı Mehmet ÖZTOPRAK’a ait SINERJI Hukuk Bürosunda yapıldı. 31 aktif üyenin katıldığı Birinci Olağan Genel Kurul toplantısında Derneğin ilk (I.Dönem) Yönetim Kurulu (Ömer UÇAR, Ergun SUNAY, Recai SOLUK, Özkay ÖZKAN ve Veli Can ÖNGEL) oluşturuldu.

6. Derneğin Yönetim Merkezi,  08 Mart 2012 tarihinde, Kızılay Şehit Adem Yavuz Sokak Nu: 16/18 adresine taşındı.

7. Birinci yönetim döneminde, mevcut iletişim olanakları çerçevesinde kurumsal hesaplar oluşturuldu ve tüzükte belirtilen amaçların gerçekleştirilmesine yönelik faaliyetler planlanarak uygulamaya konuldu.17 Kasım 2012 tarihinde yapılan Birinci Olağanüstü Genel Kurulda derneğin logosu belirlendi ve sonuç bildirgesiyle Ankara Valiliğine bildirildi.

8. İkinci Olağan Genel Kurul Toplantısı, 24 Kasım 2013 tarihinde, Büyükşehir Belediyesi’ne ait Gençlik parkındaki Necip Fazıl Konferans salonunda gerçekleştirildi. Genel Kurul toplantısında 2’nci Dönem Yönetim Kurulu (Ferhat İNANÇ, Hüseyin Erdem TEMEL, Ömer  UÇAR, Orbay AVŞAR, Atıf PEHLİVANLI, Köksal TAYARER ve Hakan KAYA)  oluşturuldu.

9. İkinci Yönetim Döneminde birinci dönemde başlatılan faaliyetlere devan edilirken, yeni faaliyetler de planlanarak uygulamaya konuldu. Yönetim Merkezi aynı binadaki 4 numaralı daireye taşındı.

10. Tüzükte değişiklik yapmak amacıyla 21 mart 2015 tarihinde ikinci Olağanüstü Genel Kurul gerçekleştirildi. Bu toplantıda; dernek tüzüğünde değişiklik yapılması, önceki tüzükte belirlenmesi istenen Etik Değerler ile derneğin Burs Yönergesi  ile ilgili hazırlanan taslaklar müzakere edilerek kabul edildi. Burs yönergesi çerçevesinde 2015 yılı eğitim yılı başından itibaren iki öğrenciye burs verilmeye başlandı.

11. Üçüncü Olağan Genel Kurul Toplantısı, 24 Kasım 2015 tarihinde, Maltepe K.K. Misafirhanesi Balo salonunda gerçekleştirildi. Toplantı da 3’ncü Dönem Yönetim Kurulu (Ferhat İNANÇ, Ferhat Erhan ARICI, Halil SES, Orbay AVŞAR, Atıf PEHLİVANLI, Zehra DURUDUYGU ve Köksal TAYARER) belirlendi.

12. Üçüncü Yönetim Döneminde önceki dönemlerde başlatılan faaliyetler sürdürülürken üye sayısının artırılması üzerinde duruldu. Dönem sonuna kadar (Kasım 2017) üye sayısı 470’in üzerine çıkarıldı. Üyelerin (aktif veya doğal üyelerin) sosyal haklarının kazanılmasına öncülük edildi.

13. Dördüncü Olağan Genel Kurul toplantısı, 26 Kasım 2017 tarihinde, Maltepe K.K. Misafirhanesi Balo salonunda gerçekleştirildi. Toplantı sonucunda 4’üncü Dönem Yönetim Kurulu (Murat ARSLAN, Hasan Cihan ÇOLAK, Ömer UÇAR, Orbay AVŞAR, Erdem TEMEL, Macit ELLİDOKUZ ve İsmail SAĞIROĞLU) oluşturuldu.

14.  Dördüncü Yönetim Döneminde, önceki dönemlerde başlatılan faaliyetlere devam edildi. Görev süresi içinde üç öğrenciye (bunlar devre arkadaşımız / üyemiz yada müteveffa devre arkadaşımızın çocukları) burs verildi. Biri şehit çocuğu diğeri müteveffa üyemizin çocuğu olmak üzere iki kişiye kurs ücreti yardımı yapıldı. 2018 yılının Aralık ayında dernek merkezi, Yayla Sk. Nu:4/13 adresine taşındı. Derneğimize ve devre arkadaşlığımızın devamlılığına, birlik ve beraberlik duygusunun artırılmasına ve derneğin yürüttüğü faaliyetlere verdikleri destek nedeniyle 8 (sekiz) “ONUR ÜYESİ” derneğe kaydı yapıldı.

15. Beşinci Olağan Genel Kurul toplantısı, 17 Kasım 2019 tarihinde K.K. Misafirhanesi Balo salonunda gerçekleştirildi. Toplantı sonucunda 5’inci Dönem Yönetim Kurulu (Ömer UÇAR, Recai SOLUK, Mehmet TOPÇU, Şükrü KISADERE, Erdem TEMEL, Haluk DURUDUYGU ve Vedat BULDUK) oluşturuldu.


Geri