1985 DEVRESİ SOSYAL VE DAYANIŞMA DERNEĞİNE  HOŞ GELDİNİZ

Üye Girişi       Ara        Yaz 

« « « « « « « • » » » » » » »

FD ETİK DEĞERLER

      
Geri

* 1985 Devresi Mensupları, 1977-1985 yılları arasında, Hakkâri’den Edirne’ye, Hatay’dan Sinop’a kadar ülkemizin her yerinden askerlik mesleğinin sanatını edinmek üzere bir araya gelmiş Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları ile onlara sonradan katılan eş ve çocuklarından oluşur. İnanç ve etnik köken farkına bakmaksızın, birbirlerine kardeşlik hissi ile bağlıdırlar. Bu nedenle, devre mensuplarımız söz konusu farklılıklara bakmaksızın birlikte olma, acı ve mutluluklarımızı paylaşma arzusundadır.

* 1985 Devresi; milletimizin tarih boyunca oluşmuş değerlerine, Türkiye Cumhuriyeti devletinin kurucusu Gazi Mustafa Kemal ATATÜRK ve arkadaşlarına, Türkiye Cumhuriyetinin kuruluş ilkelerine gönülden bağlıdır. Başta Kurtuluş Savaşımızın aziz kahramanları olmak üzere tüm şehit ve gazilere minnet borçlu olduğuna inanır. Bütün bu değerleri, milletimizin birlik ve beraberliğini sağlayan ORTAK DEĞERLER  olarak benimser.

* 1985 Devresi Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği (1985 Devresi SYDD), 1985 Devresinin kendisine özgü kurumsal yapısıdır. 1985 Devresi, yukarıda ifade edilen değerleri korumaya ve yaşatmaya gönül vermiş devre mensuplarının oluşturduğu topluluktur.

* Dernek üyeleri, derin bir hoşgörü ve tevazu sahibidir. 1985 devresinin tüm mensuplarına iyi gözle bakar, destekler. Devre mensuplarından hakkında suç iddia edilenlere, suçu ispatlanıp kendisi tarafından kabul edilinceye kadar masum gözüyle bakar. Her durumda suçun şahsiliği ilkesine uygun davranır.

* Dernek üyeleri, evrensel hukuk kuralları ve mevcut yasalar çerçevesinde hareket eder. Bu çerçevede, her türlü vatandaşlık hakkının kullanılması desteklenir ve bu alanda kazanılmış başarılar gurur vesilesi olur. Aksine, evrensel hukuk kurallarına ve mevcut yasalara aykırı hareketle kamu aleyhine davrananlar, kamu yararını çiğneyenler ve bu tutumu sürdürenler kınanır.

* Derneğin sahibi olduğu platformlarda; devre mensuplarını ayrıştıracak, birlik ve beraberliğini bozacak davranışlardan kaçınılır. Bu kapsamda; kişileri inanç ve etnik kökeni nedeniyle ötekileştiren söylem ve davranışlara izin verilmez. Türkiye’deki siyasi partileri ve onların simgeleşmiş kişi ve objelerini açıkca öven veya yeren paylaşımlar yapılmaz. Birlik beraberlik duygusunu zedeleyecek her türlü söz ve davranıştan uzak durulur. 

* Derneğin aktif üyeleri, tüm devre mensuplarına zarar vermemek için özel gayret sarfeder. Bu kapsamda;

   - Üyeler ve devre mensupları arasındaki ilişkilerde adalet duygusu içinde hareket edilir,

   - Öncelikle kendi üzerinde hak kalmamasına özen gösterilir,

   - Üyeler ve devre mensupları arasında gelişen menfaat ilişkilerinde karşı tarafın zarar görmemesine dikkat edilir,

   - Dedikodu türündeki sohbetlerden uzak durulur,

  - 1985 devresinin herhangi bir ferdi hakkında kendisinin bulunmadığı ortamda olumsuz sözler söylenmez veya bu tür sözlerin söylenmesine yol açacak davranışta bulunulmaz.

* Çeşitli vesilerle hayatını kaybetmiş devre mensupları, 1985 devresinin tarihinin en önemli parçası olarak her zaman saygı ve sevgiyle anılır. Bunlardan şehit olanlar, tarihimizin birer simgesidir. Onların şahsında geçmişe bağlılık gösterilir.
 
* Etik değerlerin korunması ve hayata geçirilmesinde Dernek Yönetim Kurulunun düzenleyici rolü kabul edilir.

Geri