1985 DEVRESİ SOSYAL VE DAYANIŞMA DERNEĞİNE  HOŞ GELDİNİZ

Üye Girişi       Ara        Yaz 

« « « « « « « • » » » » » » »

BC VİZYON / MİSYON


Geri

VİZYONUMUZ


   Kuruluş tüzüğünde belirlenen görevleri eksiksiz yerine getirerek; 1985 Camiasını birleştirici, Üyelerine aktif ve etkin bir gelecek sunan, şube ve temsilcilikleri ile kurumsallaşmış bir Sivil Toplum Kuruluşu olmaktır.

 
 MİSYONUMUZ
 
-Doğal üyeler arasında sevgi bağlarını güçlendirmek, beraber olma hevesini artırmak, dayanışma duygusunu geliştirmek için gerekli ortamı hazırlamak ve sürekliliğini sağlayacak faaliyet alanları üretmek,
-Üyelerin birbirlerinin acılarını ve mutluluklarını paylaşmalarına olanak sağlayacak tedbirleri almak,
 
-Çeşitli nedenlerle maddi yardıma gereksinim duyan Üyelere ve ailelerine, önceden oluşturulmuş ilkeler çerçevesinde yardım etmek,
 
-Üyelerin sosyal ihtiyaçlarını karşılamak ve birlikte vakit geçirme imkan ve fırsatlarını oluşturmak,
 
-Üyelerin ekonomik durumlarını geliştirilmesine yönelik çalışmalar yapmak, mevcut çalışmalara destek olmak,
 
-Üye ve aile fertlerinin sosyal ve kültürel gelişimlerini artırmaya yönelik programlar hazırlamak ve uygulamak,
 
-Tüm bu hususların hayata geçirilmesini sağlamak maksadıyla, üyelerin tamamını biraraya getirecek bir “iletişim platformunu” kurmak ve işletmektir.

Geri